Zpravodaj obcí Věžky a Vlčí Doly

zpravodaj_vezky.JPG (JPG 36.15 kB)

V rámci zlepšení informovanosti a komunikace s občany začal OÚ Věžky v květnu 2016 vydávat Zpravodaj obcí Věžky a Vlčí Doly
Zpravodaj je připraven jako periodický tisk samosprávného celku vycházející 3x ročně (leden, květen, září) v nákladu 220 ks pod ev.č.: MK ČR E 22385
Vydavatel a místo vydání: Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice, Ič: 00287865
Vedoucí vydání: Jana Hlavinková (jhlavinkova@seznam.cz)
Grafika a DTP: Lukáš Dostalík
Tisk: Obecní úřad Věžky (Konica Minolta BIZHUB C224e)

Čísla zpravodaje