Žádost k vydání prohlášení vlastníka vodovodního řádu ke zřízení přípojky