Oznámení -zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru pordeje pozemku parc.č. 1109. v k.ú. Věžky