Schválený závěrečný účet hospodaření obce Věžky za rok 2020

Obec Věžky oznamuje dle

  • Zákona 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  • Zákona 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Následující:

  1. Schválený závěrečný účet hospodaření Obce Věžky za rok 2020 je v úplném znění zveřejněn k nahlédnutí na www.obecvezky.czv listinné podobě v úředních hodinách na podatelně OÚ Věžky, okr.Kroměříž.