Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva

  1. zasedání zastupitelstva obce Věžky

 

V souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb. dle § 92 odst. 1, svolávám 26. zasedání zastupitelstva obce Věžky na pátek 23. července  2021 v 18:00 hod. – chata Vlčí Doly č.p. 10

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola usnesení č. 25/2021
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT – 014330056899/001
  3. Investice – Vlčí Doly
  4. Různé
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

 

 

Ve Věžkách, dne 16. 7. 2021

                                                                                     Otisk razítka

                                                              Bc. Aleš Bosák v. r. – starosta obce