Mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí  na území ČR  s předpokládanou návštěvností nad 5000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

  • v případě akcí konaných do 18. 3 . 2020 včetně bezodkladně
  • v případě akcí konaných od 18. 3. 2020 nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením akce

V  oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostní složení, věku a způsob dopravy

Přílohy: