Návrh závěrečného účtu hospodaření Obce Věžky za rok 2023 - příloha č.1