Veřejná vyhláška

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 a § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, Vás žádám o vyvěšení připojené veřejné vyhlášky na úřední desce
Vaší obce po dobu od 30. 4. 2024 do 31. 5. 2024. Po sejmutí není potřeba zasílat veřejnou
vyhlášku zpět správci daně.
V příloze Vám zároveň zasíláme pro informovanost občanů Vaší obce Informační letáky pro
poplatníky daně z nemovitých věcí.
Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Milan Voznica
ředitel finančního úřadu