SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU , ELEKTROZAŘÍZENÍ A OSOBNÍCH PNEUMATIK

Společnost RONYTRANS, s.r.o. ve spolupráci s obecním úřadem VĚŽKY pro vás zajistil dne:

13.04.2024:

Nebezpečný odpad a elektrozařízení vyhozené do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.
Co je to nebezpečný odpad?
Akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pestici-dy, fotochemikálie, chemikálie, léky, lepidla, dezinfekční a čistící prostředky, zaolejované hadry, obaly a vyjetý motorový a převodový olej.
Co jsou to elektrozařízení?
Chladničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, mikrovlnné trouby, myčky, žehličky, fritovací hrnce, el. sekačky a pily, televizory, počítače, tiskárny a ko-pírky, rádia, videorekordery a diskové přehrávače, telefony, kamery, elektric-ké hračky a jiné. Elektrozařízení, která při svozu odevzdáte, budou bezplatně předána ke zpětnému odběru, jejich recyklaci hradí kolektivní systémy.
!!Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti!!
Odpady budou odebírány proškolenými pracovníky a odváženy dne 13.04.2024 z obvyklých sběrných míst. 

Věžky : před ocelovou halu - sempra

Vlčí Doly : u knihovny