Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Odstávka číslo: 240107682
Dne
18.04.2024
od 09:30
do 18.04.2024
11:30
Vypnutá oblast:
vypnutím bude omezena část obce Vlčí Doly
Vypnuté adresy:
Věžky, Vlčí Doly, Parcela 1063
Věžky, Vlčí Doly, Čp. 40
Věžky, Vlčí Doly, Čp. 49
Věžky, Vlčí Doly, Čp. 52
Věžky, Vlčí Doly, Čp. 55
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.