Oznámení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1553 v k.ú. Věžky

OZNÁMENÍ – ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

Obec Věžky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1553 v k.ú Věžky

 

Nabídku doručte na OU do 21. 12. 2023 v zalepené obálce, která bude označena „parcela č. 1553“ Nabídka musí obsahovat nabízenou cenu za 1 m2, jméno, adresu a popis plánovaného využití pozemku. Minimální prodejní cena je stanovena – 400 Kč/m2

 

Bc. Aleš Bosák - starosta