Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 1498 v k.ú. Věžky

OZNÁMENÍ – ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

Obec Věžky zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 1498 v k.ú Věžky

 

Nabídku doručte na OU do 21. 12. 2023 v zalepené obálce, která bude označena „parcela č. 1498“ Nabídka musí obsahovat nabízenou cenu za 1 m2, jméno, adresu a popis plánovaného využití pozemku. Minimální prodejní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 070393/2023 – 400 Kč/m2