Pozvánka na valnou hromadu DSO Morkovsko

Mikroregion Morkovsko

Náměstí 900

Morkovice

768 33

 

 

 

V Morkovicích, dne 27. 11. 2023

 

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu DSO Mikroregionu Morkovsko, která se uskuteční dne 12. 12. 2023 v 16:00 hodin v městysu Litenčice, na adrese Litenčice 98.

 

 

Program setkání:

 

  1. Prezence účastníků.
  2. Projednání návrhu rozpočtu DSO Mikroregionu Morkovsko na rok 2023
  3. Projednání lednového školení pro starosty DSO a zájezdu do Senátu PČR
  4. Různé - diskuse
  5. Závěr.

           

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Pavel Horák

předseda DSO Mikroregionu Morkovsko