Pozvánka na 11. zasedání ZO Věžky

  1. zasedání zastupitelstva obce Věžky

V souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb. dle § 92 odst. 1, svolávám 11. zasedání zastupitelstva obce Věžky na pátek 22. září 2023 v 19:00 hod. v zasedací místnosti OU Věžky