Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Morkovsko

Mikroregion Morkovsko

Náměstí 900

Morkovice

768 33

V Morkovicích, dne 24. 5. 2023

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu DSO Mikroregionu Morkovsko, která se uskuteční dne 21. 6. 2023 v 15:00 hodin v obci Pačlavice, na adrese Pornice 27 (místní část obce Pačlavice).

Program setkání:

  1. Prezence účastníků.
  2. Schválení účetní závěrky DSO Mikroregion Morkovsko sestavené ke dni 31.12. 2022Souhlas s celoročním hospodařením a schválení závěrečného účtu DSO Mikroregion Morkovsko za rok 2022 bez výhrad, vč.
  3. Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2022
  4. Personální záležitosti – na vědomí
  5. Různé – diskuse.
  6. Závěr.

    S pozdravem

Mgr. Pavel Horák

předseda DSO Mikroregionu Morkovsko