Volba prezidenta ČR 2023 - oznámení o době a místě konání