Volby do ZO 2022 - oznámení o minimálním počtu členů OVK

OZNÁMENÍ

o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Starosta obce Věžky dle §15 písm. d) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanovuje

minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022:

  1. Volební okrsek č.1 – Věžky – počet členů okrskové volební komise – 5 členů

2. Volební okrsek č.2 – Vlčí Doly – počet členů okrskové volební komise – 4 členů

Ve Věžkách, dne 25.7.2022

                                                                                     Bc. Aleš Bosák v.r. - starosta obce Věžky