Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územ.rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-22