Pozvánka na 33. zasedání ZO

 1. zasedání zastupitelstva obce Věžky

 

V souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb. dle § 92 odst. 1, svolávám 33. zasedání zastupitelstva obce Věžky na středu 29. června 2022 v 18:00 hod. – Věžky č. p. 61 – zasedací místnost OU

 

Návrh programu:

 

 1. Kontrola usnesení č. 32/2021
 2. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 4. Rozpočtové opatření 1/2022
 5. Schválení počtů zastupitelů na volební období 2022-2026
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330062751/001-ADS
 7. Pacht č.p. 5 - Hospoda
 8. Schválení souhlasu prodeje pozemku parc. č. 1487/14
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330065089/001-ADS
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330064557/001-ADS
 11. Smlouva o výpůjčce – EKO-KOM, a.s.
 12. Smlouva o úvěru – Komunitní dům – Věžky
 13. Sběrný dvůr v obci Věžky
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Závěr

 

 

Ve Věžkách, dne 20. 06. 2022

                                                                                     Otisk razítka

                                                              Bc. Aleš Bosák v. r. – starosta obce