Záměr pachtu Věžky č.p. 5

Obec Věžky zveřejňuje záměr pachtu na místnosti viz příloha. Věžky č.p. 5