Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá

Všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzděválání na území Zlínského kraje, aby do kolektivu nepřijímaly děti, žáky a studenty škol příjíždějící z regionu s výskytem onemocnění COVID - 19 a po návratu ponechaly po maximální inkubační domu (14 dní ) v režimu domácí výuky.

Přílohy: