Deratizace v obci Věžky

UPOZORNĚNÍ

 

ve dnech 4.10., 11.10. a 19.10.2021 probíhá v obci

 

VĚŽKY u KROMĚŘÍŽE

 

 

PLOŠNÁ DERATIZACE KANALIZAČNÍ SÍTĚ

 

Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti

při venčení zvířat a domácích mazlíčků.

Všechny ošetřované plochy budou řádně označeny

výstražnými nálepkami a piktogramy.

 

Zárověň prosíme jménem provádějící firmy a Obecního úřadu obce Věžky, aby občané

pomohli

zajistit lokality se zvýšeným výskytem hlodavců a to nahlášením ohniskových lokalit na obecním úřadě.

 

 

Jménem provádějící firmy děkujeme za pomoc.