Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu

Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1255 v k. ú. Vlčí Doly