Úprava stromů v parku ve Věžkách

Cíl projektu: Zvýšení provozní bezpečnosti dřevin nad frekventovanou cestou v parku a obytným domem č.p.2, prodloužení životnosti stromů.

Realizace: 3/2009 - 4/2009

Ořez stromů - 22 ks, kácení stromů - 3 ks

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 84 915,- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 58,9 % 50 000,- Kč
Vlastní zdroje 41,1 % 34 915,- Kč