Zrestaurování pravé a levé sochy gladiátorů

Cíl projektu: Zrestaurování dvou barokních soch gladiátorů z 1.třetiny 18.století, které jsou umístěny u hlavní komunikace ve Věžkách.

Popis: Jedná se o poměrně monumentální sochy gladiátorů umístěné na novodobých čtyřbokých soklech (původní architektura soklů se nedochovala). Figury gladiátorů jsou znázorněny v expresívním bočním pohybu - postavy jsou razantně nakročeny směrem dopředu a oděny do stylizovaných brnění s přilbicemi na hlavách. Stav památek před započetím restaurátorských prací byl hodnocen jako havarijní - torzální stav. Vzhledem k tomu nelze bez archivních pramenů zjistit, co gladiátoři drželi v rukách. Poškození památek bylo rozděleno na několik druhů: poškození vlivem koroze kamenného materiálu, biologické napadení materiálu, mechanická poškození. Celkové zrestaurování památek bylo připraveno na dva roky. V dubnu 2009 byly obě sochy převezeny do ateliéru akademického sochaře Jindřicha Martinaka z Uherského Hradiště. V průběhu roku 2009 byla zrestaurována levá socha, v průběhu roku 2010 pravá socha. V říjnu 2010 byly obě sochy umístěny na původní místa.

Realizace:
I. etapa: 4/2009 - 11/2009
II. etapa: 4/2010 - 10/2010

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování 2009:

Celkové náklady 100 % 84 014- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 47,6 % 40 000,- Kč
Vlastní zdroje 52,4 % 44 014,- Kč

Financování 2010:

Celkové náklady 100 % 106 320- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 37,6 % 40 000,- Kč
Vlastní zdroje 62,4 % 66 320,- Kč