Zásahový dopravní automobil JSDHO Věžky

Cíl projektu: Pořízení zásahového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Věžky.

Popis: Koupě zásahového dopravního automobilu - 9-timístný Ford Transit dovybavený signalizačním zařízením, střešním nosičem a tažným zařízením.

Realizace: 6/2014 - 7/2014

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 382 360,- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 64,1 % 245 000,- Kč
Vlastní zdroje 35,9 % 137 360,- Kč