Úprava zámeckého parku ve Věžkách - etapa č.2

Cíl projektu: Tento projekt zpřístupnil mnoho let nevyužívané plochy zámeckého parku opět obyvatelům a návštěvníkům obce a současně tuto část plynule napojil na již obnovenou hlavní část zámeckého parku ve Věžkách.

Popis: Bylo zde zrevitalizováno 1635 m2 ploch (asfaltových chodníků) a 1152 m2 veřejné zeleně za účelem relaxace obyvatel pomocí volnočasových aktivit pohybových (procházky, jízda na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích) nebo vzdělávacích (poznávání různých druhů stromů a keřů, motýlí louka ad.).

Realizace: 3/2015 - 6/2015,

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 2 986 436,- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 33,48 % 1 000 000,- Kč
Vlastní zdroje 66,52 % 1 986 436,- Kč