Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky - I.etapa

Cíl projektu: I.etapa projektu "Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky" obsahovala tyto hlavní cíle - rekonstrukci vstupních ploch hřbitova včetně zpřístupnění handicapovaným občanům, rekonstrukci zdí hřbitova, které byly v havarijním stavu a hrozilo poškození hrobů nebo úraz návštěvníků a vybudování obvodové zdi okolo nově rozšířené části hřbitova Věžky.

Bylo zde zrevitalizováno 777 m2 plochy za účelem zkulturnění místa posledního odpočinku nejen obyvatelům Věžek.

Realizace: 6/2016 - 9/2016

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady

Uznatelné náklady

 

100 %

1 558 523,- Kč

1 489 998,- Kč

Z toho    
Dotace Zlínského kraje 59,98 % 893 700,- Kč
Vlastní zdroje 40,02 % 596 298,- Kč