Dovybavení JSDH Věžky

Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti jednotky - dovybavení JSDH Věžky.

Realizace: 5/2017 - 8/2017

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 198 870,- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 59,50 % 118 327,- Kč
Vlastní zdroje obce 40,50 % 31 523,- Kč