Výstavba komunikací pro nové rodinné domy v lokalitě U Mlýna

Cíl projektu: Vybudování nové komunikace pro nové rodinné domy v lokalitě u Mlýna

Realizace: 4/2019 - 10/2019

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 3 717 517,- Kč
Z toho    
Dotace Zlínského kraje 53,80 % 2 000 000,- Kč
Vlastní zdroje 46,20 % 1 717 517,- Kč