Územní plán obce Věžky 2016

Cíl projektu: Vytvoření návrhu nového územního plánu obce Věžky.

Realizace: 5/2015 - 10/2016

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování:

Celkové náklady 100 % 157 300,- Kč
Z toho :    
Dotace Zlínského kraje 49,59 % 78 000,- Kč
Vlastní zdroje obce 50,41 % 79 300,- Kč