KOMUNITNÍ DŮM V OBCI VĚŽKY

KOMUNITNÍ DŮM V OBCI VĚŽKY

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

v_ystrizek.JPG (JPG 30.23 kB)

Cíl projektu: Cílem projektu s reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002383 je propojení potřeb a existujících zdrojů v komunitě, podpora skupinové solidarity a spolupráce v komunitě.

Stručný popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci bývalého kravína na komunitní dům, který bude sloužit k začleňování cílových skupin místní komunity.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je zrekonstruovaný komunitní dům. Díky projektu dojde k zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Realizace: 2022 - 2023

Projekt spolufinancován Ministerstvem pro mítní rozvoj  - Integrovaný regionální operační program

Financování:

Dotace SR - 5 %

Dotace EU - 85 %

Vlastní zdroje - 10 %