Výstavba chodníků II. a III. etapa v lokalitě U Mlýna

v_ystrizek.JPG (JPG 30.23 kB)

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016216 je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v lokalitě U Mlýna vybudováním komunikace pro pěší včetně bezbariérových míst pro přecházení.

Realizace: 2022

Projekt spolufinancován Ministerstvem pro mítní rozvoj  - Integrovaný regionální operační program

Financování:

Celkem 100% 1 998 135,-
     
Dotace EU 95% 1 898 228,25,-
Vlastní zdroje 5% 99 906,75,-

5982d779_6bb6_4c27_96ea_a1b540d761f8.JPG (JPG 217.19 kB)