Obecně závazné vyhlášky, nařízení a opatření obce Věžky

Vyhlášky, opatření a nařízení obce Věžky schválené po roce 2022 jsou k dispozici zde :

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Vyhlášky

Vyhlášky obce Věžky

Platnost od

Obecně závazná vyhláška obce Věžky č. 2/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022 - ukončena platnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Věžky č. 3/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška obce Věžky č. 1/2021,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.3.2021 - ukončena platnost od 01. 01. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.03.2019 - ukončena platnost od 01. 01. 2024
Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.03.2019 - ukončena platnost od 15.3.2021
Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.3/2019 o místním poplatku ze psů 01.03.2019 - ukončena platnost od 01. 01. 2024
Obecně závazná vyhláška obce Věžky č. 4/2019 - systém sběru odpadů 01.03.2019 - ukončena platnost od 01. 01. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.1/2010 - zrušení účelového fondu rozvoje bydlení 17.10.2010
Obecně závazná vyhláška Obce Věžky č.2/2004 - příslušné části školského obvodu spádové základní školy 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.2/2003 - vyhlášení závazných částí územního plánu 01.01.2004

Nařízení

Nařízení obce Věžky Plastnost od
tržní řád - 042020.pdf (PDF 853.80 kB) 27.04.2020

Opatření

Opatření obce Věžky Platnost od
Opatření obce Věžky č.1/2010 - účelový fond pro rozvoj bydlení

17.10.2010 zrušeno od 01. 01. 2022

Důležité zákony pro obce

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách