Kronika

Knihy kroniky obce Věžky

 • 1. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy za roky 1923 až 1962
  (uložena v Okresním archivu Kroměříž)
 • 2. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy za roky 1963 až 1978
  (uložena v Okresním archivu Kroměříž)
 • 3. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy od roku 1979
  (doposud bohužel nedokončená, poslední zápisy byly provedeny v roce 1986, na dokončení se v současné době pracuje)
 • 4. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy od roku 2011
  (současná, ručně psaná kronika, souběžně je vedená kronika obce Věžky i v elektronické podobě a od roku 2014 jsou zápisy za jednotlivé roky - počínaje rokem 2011, zveřejňovány i na webových stránkách)

Kronikáři obce Věžky

 • V roce 1923 byl kronikářem Michal Slovák
  (řídící učitel ve Věžkách)
 • Od roku 1924 do roku 1931 byl kronikářem Alois Chrastina
  (řídící učitel ve Věžkách)
 • Od roku 1931 do roku 1938 byl kronikářem opět Michal Slovák
  (řídící učitel ve Věžkách)
 • Od roku 1939 do roku 1976 byl kronikářem Antonín Buksa
  (major letectva v. v.)
 • Od roku 1977 do roku 1986 byl kronikářem Jaroslav Polišenský
  (učitel a později ředitel základní školy v Morkovicích. V roce 1986 prováděla, za těžce nemocného manžela, zápisy do kroniky Marie Polišenská (učitelka ZŠ Morkovice)
 • Od roku 1987 do roku 2010 kroniku nikdo nevedl
  (na retrospektivních zápisech se pracuje)
 • Od roku 2011 byla kronikářkou ustanovena Soňa Prandorfiová
  (referentka nepojistných sociálních dávek Městského úřadu Kroměříž, později Úřadu práce Kroměříž)