Knihovna

Místní knihovna ve Věžkách

Navštivte web knihovny knihovnavezky.webk.cz

Výpůjční doba:
Děti: Pondělí 16:00 - 17:00
Dospělí: Pondělí 17:00 - 18:00

Služby:
Volný výběr knih z vlastního fondu
Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska
Rezervace knih
Prodloužení výpůjček
Půjčování docházejících periodik (Biblio)
Poskytování informačních služeb
Veřejný internet - dostupný ve výpůjčních hodinách

Všechny tyto služby poskytuje knihovna zdarma.

Základní informace:
Název knihovny: Místní knihovna ve Věžkách
Adresa: Věžky č.p.61, 768 33 Morkovice
Knihovnice: Pavlína Majdová (727 962 555)
Telefon: 573 363 025 (podatelna OÚ)
E-mail: knihovna@obecvezky.cz, vezkyknihovna@seznam.cz

Místní knihovna ve Vlčích Dolech

Navštivte web knihovny knihovnavezky.webk.cz

Výpůjční doba ve Vlčích Dolech:
Pondělí 15:00 - 16:00 (zimní čas)
Pondělí 17:00 - 18:00 (letní čas)

Základní informace:
Název knihovny: Místní knihovna ve Vlčích Dolech
Adresa: Vlčí Doly č.p.37, 768 33 Morkovice
Knihovnice: Ludmila Hranická
Telefon: 573 363 025 (podatelna OÚ Věžky)
E-mail: knihovna@obecvezky.cz, vezkyknihovna@seznam.cz