Historie a současnost ve Věžkách

Historie obce Věžky

První zpráva o Věžkách pochází z r.1348. Už tehdy tu stávala tvrz, podle níž se její majitelé psali vladykové z Věžek. První z nich se jmenoval Jenčík z Věžek. Poslední z rodu tu žil ještě r.1466. Potom tvrz zpustla a vrchnosti se začaly střídat. Byli mezi nimi Stojanové z Přestavlk, Zástřizlové a Podstatští. Po krátkém čase byla tvrz obnovena. Těsně před bělohorskou dobou tu žil Václav Jindřich Přepyský z Rychnburska, který se zúčastnil stavovského povstání. Vdova po něm statek r.1638 prodala a po r.1640 všechny zprávy o tvrzi mizí.

Po několikerém střídání vrchnosti koupili r.1747 statek ve Věžkách bratři z uherského Šlechtického rodu Vajajů - Jan Antonín a Leopold Josef, kteří v místech zaniklé tvrze postavili barokní panský dvůr. Vajajové statek prodali už v r.1786 rodu Weisserburků, kteří jej v r.l863 prodali za 320 000 zl. velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. Po smrti Abrahama Poppera a Mořice Redlicha je odevzdána polovina Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, povýšeným do stavu šlechtického. Posledními majiteli panství byli Oto a Dr. Felix Redlichovi. Weissenburkové ve Věžkách postavili v polovině 19. století na místo barokní stavby nevelký, ale architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal jen příbytkem pro panské úředníky až do roku 1945.

zamek_ve_vezkach.jpg

Zámek ve Věžkách v r.1905

V r.1904 byl postaven Gustavem Redlichem v krásném renesančním slohu kostel, který byl 6.11.1904 vysvěcen za účasti několika set občanů z Věžek a širokého okolí, vysokých církevních hodnostářů z Brna, Olomouce, Kroměříže a Vídně. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů.

kaple_sv_cyrila_a_metoda.jpg

Kostel sv. Alžběty - vysvěcen v r. 1904

Na místo staré - nevyhovující školy - byla postavena nová moderní škola, kde bylo 7.4.1907 zahájeno vyučování a nastoupilo do ní 84 žáků. Až do roku 1945 převážná většina občanů pracovala na zdejším velkostatku, který byl r.1945 rozparcelován.

skola_ve_vezkach.jpg (JPG 88.44 kB)

Stará škola ve Věžkách

V parku lze mimo jiné shlédnout památný strom - platan - stáří přes 280 let, výška 28 m, obvod kmene ve výši 100 cm od země je 597 cm a ve výši 55 cm od země je 627 cm.

naves_ve_vezkach.jpg (JPG 265.77 kB)

Stará (dnes již neexistující) kaple na návsi ve Věžkách

Necelý kilometr za obcí směrem na Kroměříž stojí pomník amerického pilota Jamese Hoffmana, který zde padl 22.8.1944 při leteckém souboji s německými stíhači.

Současnost obce Věžky

V obci, která má 331 obyvatel (stav 1.1.2013) a rozloha katastru činí 643 ha, je obchod se smíšeným zbožím, 2 hostince, drobné provozovny - galanterie, dřevovýroba, truhlárna, kartonážka, kovoobráběcí dílna, 2 autoopravny, výroba úpletů a další drobné řemeslnické práce. Je zde vybudován vodovod, plynovod, jednotná kanalizace a ČOV (r.2008), kabelový rozvod telefonu a další sítě. Dále je zde od r.2012 sportovně společenský areál - víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem (malá kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, košíková a lední hokej), antukové hřiště (volejbal, nohejbal) a zázamí (šatny, WC atd.). Autobusové spojení na trase Kroměříž - Morkovice a Kroměříž - Morkovice - Vyškov - Brno.

Ve Věžkách se konají dvakrát ročně (začátkem května a začátkem září) celostátní prodejní zahrádkářské a hobby výstavy pro zahrádkáře, chataře a chalupáře.

Od r.1996 má obec vlastní znak a prapor, který je řešen tak, že v zeleném štítu jsou dvě stříbrné věže s cimbuřím a mezi nimi středověká zbraň - zlatý řemdych. Dva takové řemdychy měli ve svém znaku někdejší vladykové z Věžek a nově navrhovaný znak tedy připomíná i historii obce. Zelené pole štítu symbolizuje zahrádkářství, jež obec v dnešní době proslavuje.

Místní část Vlčí Doly - historie a současnost

Obec Vlčí Doly, která se v r.1960 sloučila s obcí Věžky, leží na hranici 3 okresů - Kroměříže, Přerova a Prostějova - v údolí, které se táhne podél pramenů Vlčí dolky, odtékající na úrodnou Hanou. Jméno Vlčí Doly je odvozeno od místní polohy. Vše nasvědčuje tomu, že obec vznikla v dobách velmi dávných. Její původ se odvozuje od četných jam a dolů, v nichž se při příchodu Slovanů zdržovali vlci.

Z historických dokladů jsou první písemné zmínky zachovány již z r.1377 a to Wlciedol a Wlezidol. Tak jako jinde i zde se střídali různí majitelé. Jan z Ticích Dolů, Zbyněk z Dřínova, Ctibor z Věžek, Mikuláš ml. z Hrádku. V době 30-ti leté války osada skoro úplně zpustla. Vlčí Doly jsou samostatná katastrální obec, která má rozlohu 169 ha, náležela dříve ke dvěma panstvím - částí ke Dřínovu a částí k Věžkám. Farou náleží od r.l786 do Pavlovic. Děti původně navštěvovaly farní školu v Pavlovicích, na Dřínově a později ve Věžkách.

V současné době je v obci vybudován vodovod, plynovod, kanalizace a kabelový rozvod telefonu. Původních 240 obyvatel se dnes snížilo na 66 (stav 1.1.2013).

Společenský život a kultura

Stále aktivními spolky jsou Sbor dobrovolných hasičů ve Věžkách a Vlčích Dolech, Sdružení rodičů Věžky a Myslivecké sdružení. Hasiči pořádají cvičení, zúčastňují se soutěží a různých akcí v okolí. Sdružení rodičů Věžky pořádá dětské karnevaly, odpoledne plná her a další zábavné akce pro děti. Myslivci se starají o přírodu, pořádají besedy a „poslední leče“.

Sokol, který měl dříve bohatou činnost (fotbal, hokej, odbíjená, stolní tenis, ZTV) v současnosti udržuje sportoviště pro děti.

V obou částech obce se provádí stavění a kácení máje, chození s medvědem a Mikulášem.

Nejzdařilejší akce byly – sjezd rodáků – 650-ti leté výročí obce Věžky, svěcení praporu, 70-ti leté výročí Sboru dobrovolných hasičů Věžky a 50-ti leté výročí dobrovolných hasičů Vlčí Doly.

Dříve se uskutečňovaly velké dožínky a různé plesy. Avšak největší a vrcholnou akcí bývají zahrádkářské výstavy v měsíci květnu, srpnu a říjnu, kterých se zúčastňuje přes 50 tisíc návštěvníků z celé republiky. Pro tyto akce jsou připraveny velká záchytná parkoviště, kyvadlová doprava a celý areál s různými sortimenty, atrakcemi a občerstvením.

Ke stabilitě obce se zajišťuje bytová výstavba – postavila se řadová výstavba rodinných domků, postavil se bytový dům se 7 byty a jsou připravena stavební místa s inženýrskými sítěmi.

V současné době se zpracovává projekt úpravy parku, výstaviště a přilehlých prostor k sportování a rekreační činnosti.

V programu obnovy vesnice je pamatováno s posílením drobného podnikání, aby se zlepšily pracovní příležitosti. Je pamatováno také na opravu a udržování kulturních památek. Byla zhotovena komunikace, spojující obec Vlčí Doly s Věžkami, byly opraveny komunikace v obcích a opravy budou dále pokračovat i úpravami veřejných prostranství a životního prostředí tak, aby byli občané spokojeni a v obci se jim líbilo.