Důležité odkazy a kontakty

Obecní úřad Věžky

Věžky čp.61, 768 33 Morkovice

Telefon: 573 363 025

E-mail: ou@obecvezky.czpodatelna@obecvezky.cz

Starosta: Bc. Aleš Bosák, 725 518 228, starosta@obecvezky.cz
Místostarostka: Simona Chromcová, 720 436 706, chromcovas@seznam.cz
Hospodářka: Ing. Šárka Zurynková, 725 121 269, ou@obecvezky.cz
Pověřenec: Ing. Radek Tesař, 603 717 908, obecvezky.dpo@gmail.com

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Hasiči státní složka: 150
Gazda pavel (starosta SDH): 728 187 473
Novák Jan (místostarosta SDH): 724 550 498
Zavadil Martin (velitel SDH, JSDHO): 733 551 336
Škrob Jiří (zástupce velitele SDH): 605 815 601

Hasičský záchranný sbor Kroměříž: 573 500 111
Hasičský záchranný sbor Morkovice: 573 370 233

Záchranná služba - dispečink ZS: 573 331 007
Lékařská služba první pomoci Kroměříž: 573 331 104
Nemocnice Kroměříž: 573 322 111

Policie ČR Morkovice: 974 675 941, 725 074 417
Policie ČR Kroměříž: 573 318 111

Jm energetika a.s. Kroměříž: 576 614 123
Vodovody a kanalizace KM: 573 331 271
Jm plynárenská KM - pohotovost: 573 513 111

Železniční stanice KM: 573 331 370, 573 331 371