CzechPOINT

Od 2.3.2009 je OÚ Věžky kontaktním místem Czech POINTu.

Na tomto kontaktním místě můžete získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy:

Neveřejné evidence

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 • Rejstřík trestů

Veřejné evidence

Není třeba dokládat totožnost žadatele

 • Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví, částečný výpis
 • Podle čísla listu vlastnictví
 • Podle čísla popisného

Obchodní rejstřík:

úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni podle iČ

Živnostenský rejstřík:

Další dostupné agendy jsou:

 • výpis z insolvenčního rejstříku,
 • výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • výpis z bodového hodnocení řidiče,
 • registr živnostenského podnikání pro FO,
 • registr živnostenského podnikání pro PO,
 • registr účastníků provozoven modulu autovraků ISOH.

V návaznosti na spuštění DATOVÝCH SCHRÁNEK Czech POINT nabízí formuláře potřebné ke zřízení datových schránek a k jejich správné funkci.

Další novou agendou je konverze dokumentů a to:

 • formulář pro autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu,
 • formulář pro autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu.

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- Kč -
Konverze dokumentu 30,- Kč -
Zřízení datové schránky pro fyzickou osobu - -

Více informací získáte na www.czechpoint.cz.