Získejte dotaci na své podnikání přes MAS Hříběcí hory

Získejte dotaci na své podnikání přes MAS Hříběcí hory

 

První dubnový den vyhlásí MAS Hříběcí hory 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV). Sběr žádostí bude probíhat od čtvrtka 1. dubna do pátku 21. května 2021. Celkem bude mezi zájemce rozděleno více jak 3,6 mil Kč. Výzva se vztahuje také na naši obec a žádat v ní lze ve dvou oblastech.

Podpora produkce z farem je určena na pořízení technologií na zpracování, balení a značení zemědělských produktů, na jejich skladování a uvádění na trh. Podporovány jsou také prodejny, pojízdné prodejny a prodej ze dvora nebo výstavba, modernizace a rekonstrukce budov. Zemědělci a zpracovatelé zde mohou dosáhnout až na 50% dotaci.

Druhá oblast se zaměřuje na podporu drobného podnikání. Podnikatelé a OSVČ v ní mohou požádat o peníze na výstavbu a rekonstrukci dílny, provozovny nebo kanceláře, nakoupit vybavení, nářadí, technologie a stroje i pořídit dodávkový automobil. Získat mohou dotaci až 45 %.

Zájemci mohou své záměry bezplatně konzultovat telefonicky na 739 517 899, mailem na lenka.svozilova@hribecihory.cz nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS. Více informací najdete na www.hribecihory.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/