Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku 1140

Obec Věžky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1140 – zahrada - o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Věžky – viz nákres. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem dne 21. 12. 2020 č. usnesení 22/2020 bod 4a

 

Své připomínky a vyjádření doručte na podatelnu Obecního úřadu ve Věžkách do 26. 1. 2021