MAS Hříběcí Hory

MAS Hříběcí hory podpořila v říjnu 2020 téměř 20 projektů. Celkem bylo rozděleno 2,4 miliónů korun na menší projekty obcím a spolkům. Mezi podpořenými projekty bylo nové vybavení kulturních domů, výsadba zeleně u hřbitova, doplnění odpočinkových míst a informačních tabulí na návsi, vybavení obchodů, pořízení zázemí pro konání kulturních akcí. Místní spolky získali prostředky na nákup krojů a krojových součástí, vybavení kluboven či prostředky na zateplení místní Sokolovny. Nejen tyto projekty uspěly se svou žádostí v rámci 6. výzvy z Programu rozvoje venkova na území Místní akční skupiny (MAS) Hříběcí hory, z.s. Další výzvou zaměřenou tentokrát pro podnikatele, zemědělce a podporu produkce z farem vyhlásí MAS na jaře 2021.

Místní akční skupina Hříběcí hory je nezisková organizace, která se zabývá rozvojem venkova a působí na území 33 obcí jihozápadně od Kroměříže. Pokud patříte mezi aktivní obyvatele, kteří se zajímají o dění kolem sebe. A zajímavá vás rozvoj tohoto regionu v příštích letech můžete se zapojit do některé z pracovních skupin. (cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, podnikání, životní prostředí, sociální oblast, školství). Bližší informace a kontakty na garanty pracovních skupin naleznete na stránkách MAS: www.hribecihory.cz/sclld21/. Pokud plánujete v budoucnu realizovat vlastní projekt (např. nákup vybavení či techniky pro podnikání) a chtěli byste na něj získat dotaci neváhejte se obrátit na pracovníky MAS nebo vyplňte krátký online dotazník na stránkách MAS.