Rozdávání kompostérů

Obec Věžky oznamuje, že v :

  • Pátek - 20. 9. 2019 - 10:00 – 11:30 a 13:00 - 16 hod
  • Sobota – 20. 9. 2019 - 09:00 do 13:00 hod

případně pak

  • Pátek – 4. 10. 2019 - 10:00 – 11:30 a 13:00 - 16 hod
  • Sobota – 5. 10. 2019 - 09:00 do 13:00 hod

bude rozdávat domovní plastové kompostéry o obsahu 1050l. Kompostéry budou občanům obce Věžky a Vlčí Doly vydány zdarma na základě podepsané smlouvy o výpůjčce. Smlouva je možná podepsat buď na OÚ vždy v úřední hodiny, nebo přímo u vydávání kompostérů. Kompostéry se budou vydávat u dílen v obci Věžky. V případě zůstatku kompostérů, je možnost do domácnosti umístit další kompostér.