Drobečková navigace

Úvodní stránka > Odpadové hospodářství > Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Sběr, svoz a likvidaci nebezpečného odpadu ve Věžkách zajišťuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž formou mobilních svozů, které se konají pravidelně 4x do roka - koncem března, v červnu, na přelomu měsíců srpna a září a začátkem listopadu (přesný termín svozu je vždy vyvěšen a vyhlášen místním rozhlasem několik dní předem).

Ve Věžkách je místem přistavení pojízdné sběrny parkoviště u OÚ a sběrna zde bývá přistavena po dobu 30 minut, ve Vlčích Dolech je to na 15 minut u bývalé radnice, v současnosti sloužící jako místní knihovna (č.p.37).

Mezi nebezpečný odpad patří:

 • znečištěné prázdné obaly
 • baterie
 • chemikálie
 • staré léky a teploměry
 • zářivky a výbojky
 • prostředky na ochranu rostlin
 • barvy, laky, ředidla nátěrových hmot
 • starý olej
 • pneumatiky
 • lednice
 • vyřazené televizory
 • další objemný nebezpečný odpad

Přehled odevzdaných druhů odpadu a nákladů obce na jejich likvidaci za rok 2011:

Druh N.O. 26.3.2011 Celkem

  Obaly se škodlivinami

35,000 kg     35,000 kg    
546,20 Kč     546,20 Kč    
  Pesticidy 5,000 kg     5,000 kg    
132,00 Kč     132,00 Kč    
  Olej 25,000 kg     25,000 kg    
210,00 Kč     210,00 Kč    
  Nepoužitá léčiva 2,000 kg     2,000 kg    
28,80 Kč     28,80 Kč    
  Elektroodpad 90,000 kg     90,000 kg    
918,00 Kč     918,00 Kč    
  Pneumatiky 40,000 kg     40,000 kg    
168,00 Kč     168,00 Kč    
  Lednice - zpětný odběr 3,000 ks     3,000 ks    
360,00 Kč     360,00 Kč    
  TV - zpětný odběr 1,000 ks     1,000 ks    
120,00 Kč     120,00 Kč    
  CELKEM 2 483,00 Kč     2 483,00 Kč    
Obec Věžky