Drobečková navigace

Úvodní stránka > Odpadové hospodářství > Komunální odpad

Komunální odpad

Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje pro obě části obce Věžky firma Biopas s.r.o.,  Kroměříž formou pravidelných svozů pronajatých odpadních nádob.

Uložení komunálního odpadu zajišťuje firma Depoz s.r.o., Zdounky na skládce odpadu v Nětčicích.

 Nádoba: 1ks plechové  nebo plastové nádoby o obsahu 120 litrů / domácnost
 Četnost svozu: 1x za 14 dní

 Termíny 2018:

Liché pondělí ( 1., 3., 5., ..... týden) - ráno - viz. kalendář

Obecně závazná vyhláška obce Věžky č.2/2010 s platností od 1.1.2013 stanovuje místní poplatek za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu - Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - místní poplatky - odpady. Tento poplatek musí být uhrazen do 31.3. daného roku.

Přehled sazeb místních poplatků 2018.pdf

Možnosti úhrady:

  1. v hotovosti na podatelně OÚ Věžky
  2. bankovním převodem na bankovní účet obce Věžky č.: 8228691/0100 ( KB KM ) - jako variabilní symbol pro objekty ve Věžkách uveďte číslo popisné, pro objekty ve Vlčích Dolech číslo popisné + 500  ( např.: pro Vlčí Doly č.p. 21 bude var.s. 521 ).

Přehled provozních nákladů obce na 1 popelnici pro domácnost za rok 2016

 Biopas - nájem nádoby ,- Kč    
 Biopas - svozová služba ,- Kč    
 Depoz - uložení odpadu na skládce ( průměr ) ,- Kč    
 Náklady celkem ,- Kč    

Přehled provozních nákladů obce na 1 popelnici pro firmu za rok 2016

 Biopas - nájem nádoby + svozová služba ,- Kč    
 Depoz - uložení odpadu na skládce ( průměr ) ,- Kč    
 Náklady celkem ,- Kč    

Možnost získání tzv. "druhé" popelnice:

"Druhou" popelnici zdarma získají domácnosti s novorozencem - na použité pleny. Popelnici je nutno vrátit poté, co dítě přestane plínky používat, nejdéle ve věku 3 let. Dále domácnosti, ve kterých žijí staří lidé, kteří opět pleny používají a jedna popelnice nestačí.

Obec Věžky