Drobečková navigace

Úvodní stránka > Místní knihovna

Místní knihovna

Místní knihovna Věžky a její pobočka Místní knihovna ve Vlčích Dolech

Obec Věžky zřídila Místní knihovnu Věžky a její pobočka Místní knihovnu ve Vlčích Dolech jako knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Zřizovací listina Místní knihovny ve Věžkách a její pobočky Místní knihovny ve Vlčích Dolech

Knihovní řád

Provoz obou částí knihovny se řídí knihovním řádem ze dne 17.4.2011.

Knihovní řád Věžky, Vlčí Doly 060417_www.pdf

Obec Věžky