Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Ochrana přírody - myslivost

Ochrana přírody - myslivost

Myslivecké sdružení TROJÁK Věžky - Zlobice

Historie myslivosti v obcích Věžky a Vlčí Doly

Myslivost má v katastru obcí Věžky a Vlčí Doly odvěkou tradici. Od nejstarších dob do roku 1945 bylo právo vyhraněno jen vlastníkům půdy, nebo-li majitelům panství. Jak poddaní, tak dělníci velkostatku mohli této panské zábavě jen z povzdálí přihlížet nebo spoluúčinkovat jako nahaněči zvěře nebo nosiči  střeliva a úlovků. Majitelé velkostatku věnovali polní i lesní zvěři velkou péči. Zakládali bažantnice i remízky, které byly nejpřirozenější ochranou zvěře. Je známo, že tento ekonomický úsek vynášel velkostatkáři velký zisk, který  pak utrácel na lovech tygrů a slonů v Indii a Africe.

Dnešní myslivci o zvěř především pečují. V zimním období ji přikrmují, v době kladení a líhnutí mláďat dbají o to, aby byl v honitbě klid a zvěř nebyla rušena. Při senosečích provádějí se svými psy vytláčení zvěře z ohrožených ploch. Během existence svého mysliveckého sdružení již zdejší myslivci vysázelo několik desítek hektarů lesních ploch, remízků a mezí. Odlovem zvěře škodící myslivosti v dobách lovu redukují poměr mezi zvěří drobnou a jejími predátory.

Velkou pohromou pro zdejší zvěř byla zima v roce 1928 a 1929. V zápisu obecní kroniky se píše, že již 26. prosince 1928 napadlo velké množství sněhu a denně jej připadávalo.  Průměrná sněhová pokrývka byla 50 – 60 cm a závěje byly místy až 4-8 m vysoké.Během  února 1929 klesala rtuť teploměru  na hodnotu -35oC. Velké množství ptactva a zvěře hynula mrazy a hladem.

Současný stav myslivosti

V dnešní době na honebních pozemcích hospodaří MS Troják Věžky - Zlobice, které má 28 členů  a 1 adepta. Výměra honební plochy činí 1382 ha, z toho lesní pozemky tvoří 177 ha zbytek tvoří polnosti. 

Honitba je součástí oblasti chovu mufloní zvěře Zborovský les. Oblast Zborovský les tvoří 7 honiteb o celkové výměře 6 194 ha, z toho 685 ha tvoří lesní pozemky. Na této výměře je pro mufloní  zvěř  stanovený normovaný stav 30 ks, z toho 12 ks beranů, 12 ks muflonek a 6 ks muflončat.

Na celkové výměře oblasti chovu Zborovský les je vytvořeno přirozené stanoviště pro zachování přirozených podmínek a stavů zvěře, které zaručí její zachování v ekosystému aniž by docházelo k výrazným škodám na kulturách. Početnost zvěře kolísá podle klimatických podmínek,  ročního období  a jiných podmínek.
 
V honmitbě je možno sledovat i množství druhů zvěře patřící do některé z kategorií ochrany dle vyhlášky 395/92 Sb, jako jsou jestřáb lesní, krahulík obecný, krkavec velký, káně lesní, poštolka obecná, moták pochop, výr velký, sojka obecná, jezevec lesní, tchoř tmavý .

Ze zvěře která se na území Zborovského lesa nevyskytuje celoročně lze jmenovat: jelena evropského, prase divoké, kachna divoká.

Významný obor myslivosti je v MS Troják Věžky - Zlobice kynologie. Naše sdružení vlastní v součastné době 13 lovecky upotřebitelných psů, z toho 7 ohařů, 4 slídiče, 2 norníky, což výrazně převyšuje počty předepsané zákonem a každým rokem přibývají nová štěňata, které naší vůdci úspěšně dovedou  k získání potřebného osvědčení o lovecké upotřebitelnosti pro mysliveckou praxi, ale i reprezentují naše MS  na vyšších stupních zkoušek.

V posledních letech se v honitbě MS konají různé kynologické akce od podzimních zkoušek až po lesní část všestranných zkoušek – Moravskoslezského poháru, které se vždy setkali s kladným ohlasem laické i odborné veřejnosti.
Naši členové vlastní i chovatelské stanice loveckých psů  a to:

Břetislav Jelínek  má chovnou stanice - od Věžeckého potoka pro Německého krátkosrstého ohaře

Jaroslav Majda má chovnou stanici  plemene Špringršpaněl  - Floria star.

Z chovatelských úspěchů lze vyzdvihnout ulovení několika medailových srnců a muflonů.

Za pozornost stojí i aktivity sportovních střelců, kteří se zúčastňují různých střeleckých akcí na nichž dosahují vynikajících úspěchů a to jak na místní úrovni tak i reprezentaci ČR .

 

Vyhledat v textu

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

     Geomorava-obec Vezky.jpg

Virtualtravel.JPG

 

180x60_white_notext.jpg

Návštěvnost stránek

324350
Obec Věžky