Drobečková navigace

Úvodní stránka > Projekty financované pomocí dotací > Zrestaurování pravé a levé sochy gladiátorů (2009-10)

Zrestaurování pravé a levé sochy gladiátorů    

Cíl projektu :   Zrestaurování dvou barokních soch gladiátorů z 1.třetiny 18.století, které jsou umístěny u hlavní komunikace ve Věžkách.

Popis :    Jedná se o poměrně monumentální sochy gladiátorů umístěné na novodobých čtyřbokých soklech (původní architektura soklů se nedochovala). Figury gladiátorů jsou znázorněny v expresívním bočním pohybu - postavy jsou razantně nakročeny směrem dopředu a oděny do stylizovaných brnění s přilbicemi na hlavách. Stav památek před započetím restaurátorských prací byl hodnocen jako havarijní - torzální stav. Vzhledem k tomu nelze bez archivních pramenů zjistit, co gladiátoři drželi v rukách. Poškození památek bylo rozděleno na několik druhů: poškození vlivem koroze kamenného materiálu, biologické napadení materiálu, mechanická poškození. Celkové zrestaurování památek bylo připraveno na dva roky. V dubnu 2009 byly obě sochy převezeny do ateliéru akademického sochaře Jindřicha Martinaka z Uherského Hradiště. V průběhu roku 2009 byla zrestaurována levá socha, v průběhu roku 2010 pravá socha. V říjnu 2010 byly obě sochy umístěny na původní místa.

Realizace :   

 I. etapa:      4/2009 - 11/2009

 II. etapa:     4/2010 - 10/2010

                                                                        logo zlínského kraje

Projekt spolufinancován Zlínským krajem

Financování  v roce 2009:  

  Celkové náklady

100 %

84 014,- Kč  

  Z toho :

 

 

  Dotace Zlínského kraje

47,6 %

40 000,- Kč  

  Vlastní zdroje obce

52,4 %

44 014,- Kč  

 
 
 
 
 
 
 

Financování v roce 2010:

  Celkové náklady

100 %

106 320,- Kč  

  Z toho :

 

 

  Dotace Zlínského kraje

37,6 %

40 000,- Kč  

  Vlastní zdroje obce

62,4 %

66 320,- Kč  

 

 

 

 

Fotodokumentace :

                   Levá socha gladiátora                                                       Pravá socha gladiátora

socha gladiátora

socha gladiátora

 

socha gladiátora

socha gladiátora

 

 

 

 

 

 

 

socha gladiátora

Po zrestaurování

socha gladiátora

socha gladiátora

 

 

 

 

 

 

 

socha gladiátora

socha gladiátora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socha gladiátora

socha gladiátora

 

Vyhledat v textu

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

     Geomorava-obec Vezky.jpg

Virtualtravel.JPG

 

180x60_white_notext.jpg

Návštěvnost stránek

324352
Obec Věžky